ضربه مهلک سیکل‌های رونق و رکود 5 ساله‌ به بخش مسکن

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص اینکه سیکل های رونق و رکود 5 ساله مسکن چه ضربه ای به بخش مسکن وارد می کند گفت: سیکل‌های رونق و رکود پنج ساله‌ باعث می شود تا علاوه بر اینکه شاهد جهش‌های بیش از حد قیمت‌ مسکن باشیم یکباره تولید مسکن کاهش و عرضه از تقاضا عقب بماند.

وی با تاکید بر اینکه بارها این مطلب را عنوان کرده ام و باز هم می گویم که قوانین ناصواب باعث شده تا ساخت و ساز به لبه پرتگاه کشیده شود ادامه داد:صنعت ساختمان یک صنعت کاملا پیشران اقتصادی و موتور محرک اقتصادی است و این بخش مسکن ارتباط پسین و پیشین با چند صد فعالیت صنفی و اقتصادی داشته و با آن گره خورده است حال عدم توجه به آن می تواند علاوه بر کاهش تولید مسکن تبعات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

پورحاجت تاکید کرد:اینکه شرایط ساخت و ساز وخیم است باید اذعان کرد که این شرایط به ضرر اقتصاد و اشتغال خواهد بود پس رونق بخش مسکن و ساخت و ساز یک امر بدیهی برای رونق اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه کاهش تولید مسکن تبعات دارد یا خیر؟ تصریح کرد: تبعات این حوزه سیکل‌های رونق و رکود 5 ساله‌ای است که باعث می‌شود هم شاهد جهش‌های بیش از حد قیمت‌ مسکن باشیم و هم اینکه به یکباره تولید مسکن به شدت کاهش و عرضه از تقاضا عقب بماند.

منبع:خبرگزاری فارس