اخبار رهن و اجاره

بازار اجاره مسکن در خواب

واسطه‌های ملکی می‌گویند که در روزهای اخیر عمده قراردادها در بخش اجاره از نوع تمدید است و نرخها نیز رشد چندانی نشان نمی‌دهد.

گسترش نیوز: حدود دو ماه تا شروع فصل جابه‌جایی مستاجرها باقی مانده و نرخ اجاره هنوز چندان افزایش نیافته است. با این حال به نظر می‌رسد که امسال تحت تاثیر ویروس کرونا، وضعیت بازار اجاره متفاوت‌تر از سال‌های قبل باشد. از یک طرف قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده و از سوی دیگر نسبت به سال‌های قبل، تمایل مستاجران و حتی موجران به تمدید قراردادهای اجاره افزایش یافته است. جنس نگرانی هر دو گروه نیز با یکدیگر تفاوت دارد. مستاجران از به خطر افتادن سلامتی شان در پی جابه‌جایی نگران هستند و موجران بیم آن دارند که با رفتن مستاجر، واحدشان برای چند ماه خالی بماند. خروجی این وضعیت به افزایش محسوس تمایل برای تمدید قرارداد منتهی شده است.

Continue reading…